Gravstell - Vedlikehold av gravsteder i Bergen

La oss ta hånd om grav-vedlikeholdet for Dem.

Vi har mange generasjoners erfaring.

Vi har eget konsept til fast årlig pris.

Planting av stemor tidlig i mai.

Planting av sommerblomster i juni.

Vinterdekking med gran i november.

Påsetting av buketter, pålegging av kranser etc. etter egen avtale.

 

Ta kontakt med oss

Tlf: 55 29 92 39

Faks: 55 29 15 11

E-post: post@dankertsenblomster.no