Blomster til begravelsen

Begravelse, krans, bårebuketter og sorgbinderi

Når man mister noen er det naturlig å bestille blomster til begravelse.

Ring oss i dag og la en av våre kundebehandlere hjelpe med å finne den anordningen som passer for deg.
Vi sender blomster til alle kirker i forbindelse med begravelse til hele stor Bergen.
Vi har et stort utvalg av kranser, sorgbinderi og kondulansebuketter.
Gjennom vårt floristnettverk hos Euroflorist, sørger vi også for at din hilsen kommer frem over hele landet.

Sorgbinderi
Blomster ved livets slutt har en lang og bred tradisjon. Sorgbinderi er derfor en viktig del av blomsterfaget.

Kistedekorasjon
En kistedekorasjon kan være helt enkel, eller svært omfattende. Dekorasjonen av kisten er fra den nærmeste familien.

Krans
Tette blomsterkranser er mye brukt i dagens sorgbinderi.
Tradisjonelt har kransen ofte blitt gitt en symbolsk verdi.
Den ubrutte sirkelen hentyder ofte på evig liv.
Kransen eller bårekransen er ofte gitt av familie og venner. 

Blomsterhjerter
Blomsterhjerter er mye brukt. Flere roser, alene eller med andre blomster, bundet sammen i hjerteform, har en tydelig symbolikk.
Hjertedekorasjon blir ofte gitt av barnebarn/olderbarn.

Minnesamvær
Helt fram til vår tid har man lagt stor vekt på at slekt og venner skulle samles til minnesamvær etter begravelsen.

Tradisjonen er fortsatt i hevd, men plass, økonomi eller andre grunner kan medføre at man ikke har minnesamvær.
Eventuelt kan man ha en slik samling for bare den aller nærmeste familie. Selvsagt er det også i denne sammenheng de pårørende som avgjør.
Samtidig er det gjennom dokumentasjon slått fast at når sorgen rammer, er fellesskap med familie og nære venner av stor betydning.
En samling og en begravelse hvor det sies noen ord og man minnes den som er gått bort, kan gjerne gjøres enkel og samtidig verdig.
I vår tid har vi det ofte så travelt, mange møtes bare ved slike anledninger.
Om en har mulighet til en slik samling, vet man at også denne vil være til hjelp i sorgarbeidet, og gi grunnlag for omsorg og fellesskap i en vanskelig tid.